top of page

TERMENI ŞI CONDIŢII

Utilizånd acest site, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate în această pagină. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile publicate, nu utilizaţi acest site.

Din acest site se pot accesa prin legături (link-uri) alte site-uri, gestionate sau nu de Ema Ac Instal srl. Utilizarea site-urilor care pot fi accesate prin legături din acest site se supune termenilor şi condiţiilor site-urilor respective. În situaţia în care termenii şi condiţiile prezentului site sunt în conflict cu termenii şi condiţiile unui site legat, termenii şi condiţiile acelui site vor prevala şi vor reglementa navigarea pe acel site legat.

Conţinutul site-ului

Materialele disponibile în acest site, inclusiv materialele din site-urile accesibile prin legături directe sau indirecte din acest site, sunt oferite ca atare, fără nici un fel de garanţii, fie ele exprese sau implicite, inclusiv, dar nu numai, toate garanţiile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop, de titlu sau de respectare a legalităţii. Nu garantăm că materialele vor fi lipsite de erori, viruşi, elemente calomniatoare, jignitoare etc. Vă asumaţi intregul cost al oricăror servicii, reparaţii sau corecturi necesare. De asemenea, acest sit poate să conţină materiale ale căror texte prezintă inadvertenţe tehnice sau erori tipografice, care vor fi corectate pe măsură ce sunt descoperite, acest lucru rămanand la discreţia totală a reprezentanţilor Ema Ac Instal srl. In plus, din cand in cand se operează modificări in informaţiile conţinute in versiunile imprimate ale acestor materiale. Aceste corecturi şi modificări pot fi incorporate in sit anterior sau ulterior implementării lor in textele tipărite.

Legături către situri ale unor terţe părţi

Materialele care pot fi accesate din siturile legate nu sunt gestionate de noi şi, prin urmare, nu suntem responsabili de conţinutul acestora. O referinţă la un sit legat sau la orice nume de produs ori serviciu al unei terţe părţi nu constituie şi nu implică aprobarea sau susţinerea sa de către noi, iar dumneavoastră vă asumaţi toate riscurile in ceea ce priveşte utilizarea sa.

Responsabilitatea juridică

In nici un fel de condiţii nu suntem răspunzători, nici noi, nici partenerii, personalul, agenţii sau furnizorii noştri, pentru nici un fel de daune, incluzind, fără limitări, daune directe, indirecte, accidentale, speciale, punitive, de consecinţă sau alte daune (incluzånd fără limitări pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilităţii de a utiliza materialele disponibile în acest sit sau în orice site legat, chiar dacă suntem avizaţi de o astfel de posibilitate, nici faţă de orice cerere a unei terţe părţi.

Uzul personal şi drepturile de proprietate intelectuală

Sunteţi de acord să utilizaţi acest sit numai in scopuri legale. Aveţi dreptul să descărcaţi o singură copie a informaţiilor din acest sit pe un singur computer numai pentru uz personal, necomercial. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să utilizaţi, să modificaţi, să transmiteţi, să distribuiţi, să dezasamblaţi produsele pentru a le copia sau să exploataţi în orice fel materiale brevetate sau aflate sub incidenţa drepturilor de autor, din acest sit, cu excepţia cazului in care acest lucru este făcut cu acordul expres al respectivului proprietar. Utilizarea oricărui produs software disponibil pentru descărcare din acest sit este reglementată de condiţiile acordului de licenţă care însoţeşte respectivul produs software. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi denumirile comerciale din acest sit sunt mărci ale respectivilor proprietari şi orice utilizare neautorizată a acestor mărci este strict interzisă.

Protecţia

Prin aceasta sunteţi de acord să ne apăraţi şi să ne protejaţi pe noi şi pe colaboratorii noştri faţă de orice fel de pretenţii, pierderi, răspunderi, daune sau cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) care pot rezulta din utilizarea de către dumneavoastră a acestui sit.

Acoperirea teritorială

Acest site oferă o listă lungă de produse Ema Ac Instal srl şi, prin urmare, el poate să conţină referinţe sau referinţe incrucişate la anumite produse şi servicii care nu sunt disponibile (imediat) în orice ţară. Orice astfel de menţiune nu implică în nici un fel faptul că Ema Ac Instal srl intenţionează să comercializeze asemenea produse sau servicii într-o anumită ţară.

Generalităţi

Termenii şi condiţiile prezente sunt aplicabile în concordanţă cu legile Uniunii Europene. Ema Ac Instal srl îşi rezervă dreptul de a adăuga, şterge sau modifica o parte sau toate condiţiile de utilizare, în orice moment, cu sau fără preaviz.

bottom of page